FEED AND GROW : CRAZY FISH

New fish simulator Feed và Grow! Br& new simulator / survival PC game! Awesome world to lớn hunt, feed và grow in! Multiplayer và singleplayer out now! Play now via Steam!

New fish simulator Feed and Grow!

Hunt other fish and sea creatures, feed và grow inkhổng lồ larger beasts!Feed & Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready to lớn dive in lớn the mesmerizing world of Feed and Grow.

Bạn đang xem: Feed and grow : crazy fish

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want khổng lồ demo it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities and passives. Check it out now!


Controls and basics

It"s quite simple, swlặng around, look for food & eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swlặng through food. To attaông chồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & cthảm bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten inkhổng lồ something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!


Описание скоро

Hunt other fish & sea creatures, feed và grow inlớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready khổng lồ dive sầu in lớn the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want khổng lồ kiểm tra it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities and passives. Check it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swyên around, look for food và eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) và swlặng through food. To attachồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) và cthất bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuông chồng („bitten inkhổng lồ something“), bite again lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Đánh Giá or forums on Steam!


Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish & sea creatures, feed & grow into lớn larger beasts!Feed và Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready khổng lồ dive sầu in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities và passives. Check it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swyên around, look for food & eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swyên ổn through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & cthua kém it (release button) in front of something killable. In case you get stuchồng („bitten into lớn something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Review or forums on Steam!


Opis już wkrótce

Hunt other fish và sea creatures, feed & grow inlớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready lớn dive in to lớn the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want lớn thử nghiệm it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities & passives. Check it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swlặng around, look for food và eat it. You might have sầu to kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swyên ổn through food. To attaông chồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cthất bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten inlớn something“), bite again khổng lồ release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Đánh Giá or forums on Steam!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed và Grow

Vydaj sa mãng cầu lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed & Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť vày fantastického sveta Feed & Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam mãng cầu Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a to je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vamày a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novými hernými mechanikangươi, novýmày hrateľnýngươi rybkami a morskými tvormày, schopnosťami a pasívkangươi. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!


Ovládanie a základy hry

Veľmày jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

- Otáčanie - Dopredu - Dozadu <Ľavý Shift> - Šprint <Ľavé tlačítko myši> - Hrýzť - Jesť – Menu / Pauza Pár nápomocných tipov Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky. Aby đam mê potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo. Aby yêu thích zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš. Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám na Steame!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydej se mãng cầu lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed and Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit do fantastických vod Feed and Grow.

Xem thêm: Pubg Cheats With Aimbot, Esp, Radar Hack, Wallhack, Pubg Hacks & Cheats Aimbot, Esp & Undetected 2021

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a khổng lồ je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novými hernými mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkangươi. Beta verzie by mala vyjkhông nhiều v průběhu Vánoc 2015.


Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš muphối nejprve sầu zabít.

- Otáčaní - Vpřed - Vzad - Šprint - Kousat - Jíst – Menu / Pauza Pár nápomocných tipů Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky. Aby jyêu thích potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo. Aby jyêu thích zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, teo se dá zabịt. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš. Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám mãng cầu Steamu!


Love sầu it! I find it lớn be extremely fun, and I cannot wait till multiplayer"s out!

A very chất lượng twist lớn the survival game. I really enjoyed the game and got fairly high in level.

Really a great game, and great idea. i can"t wait for multiplayers mode. 5/5


Feed và Grow is a brand new game based in an amazing sea world. You play as a fish & your goal is lớn hunt other fish. As the name goes, feed & grow! :)

In development

The game is in the early development stage at the moment and we have sầu fun plans for it. Among muốn the most anticipated updates is the multiplayer version (và, boy our local network kiểm tra version is soooo much fun :) ). Stay tuned for more updates, coming very very soon.

Goals

Online Multiplayer Local network multiplayer is already working and will be available too, once we finish the online version.New maps and unique game modes on top of current survival modeDeadmatch, Team deadmatch, Steal the flag, Capture spawn area or even a fun "zombie?" infection-run/swim-for-your-lifeA lot of more diversity, more fish species and other sea creaturesUnique special attacks, abilities and passive effects khổng lồ certain species.

Meet the bros


*
*

Feed và Grow game is made by a team of two brothers, Robert (programming), Dominik (graphics), we"re from Slovakia (EU). Any reply or message is directly from us & we"re excited khổng lồ meet you all in Feed & Grow world :)

The whole game is custom made by us, from the idea through graphics, 3 chiều models, gameplay physics lớn the website here :)

Multiplayer version release date?

Fingers crossed (or fingers on the keyboard :) in December năm ngoái :) We"re working hard khổng lồ get it all up and ready.

If there"s anything you want lớn tell us, we"re more than happy to hear from you - tin nhắn, Facebook or GameJolt are pretty fine khổng lồ liên hệ us :) and we value every word from you, guys.

Also, we want to say a big thanks khổng lồ the amazing crowd at GameJolt, all the người videos, commenters on multiple sites for their great help, tips & awesome support so far!


*

Feed & Grow: Fish

Animal survival PC game in an amazing undersea world

Let"s be friends!

Terms and Conditions và Privacy policy

Feed & Grow 2021 | All rights reserved | Web kiến thiết by Miss Marketing


We are using cookies lớn give sầu you the best experience on our trang web.

You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.